Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Προκήρυξη εισαγωγής εκπαιδευόμενων στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Αλυπίας Τέχνη-Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία Ι”


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2020-2021 – Σύντομη μορφή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2020-2021 – Εκτεταμένη μορφή