Δήλωση συμμετοχής – αποδοχής όρων στις εξ αποστάσεως εξετάσεις για προπτυχιακούς φοιτητές


Ανακοινώνεται πως όσοι προπτυχιακοί φοιτητές/ τριες  έχουν εισαχθεί στο Τμήμα πριν το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 και δεν είναι εγγεγραμμένοι στο unistudent/universis με αποτέλεσμα να μη μπορούν να κάνουν τη δήλωση μαθημάτων στο διάστημα (από 11/6/2020 έως 17/6/2020)  που όρισε το Τμήμα θα πρέπει να:

  • υποβάλλουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις μέσω e-mail συμπληρώνοντας το αρχείο που είναι διαθέσιμο και να τη στείλουν μέχρι και τις 22/6/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας secr@helit.duth.gr καθώς και στους/στις διδάσκοντες/ουσες των μαθημάτων στα οποία θα εξεταστούν για να τους ενημερώσουν σχετικά με την πρόθεση συμμετοχής τους στις εξετάσεις.

Όσον αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές εγγραφής μετά το 2009-2010, οι οποίοι δεν κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τη δήλωσή τους ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα http://students.duth.gr αλλά επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εξεταστική Ιουνίου – Ιουλίου 2020 θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους/τις διδάσκοντες/ουσες των μαθημάτων για το αν θα τους κάνουν δεκτούς ή όχι.

Δήλωση συμμετοχής – αποδοχής όρων στις εξ αποστάσεως εξετάσεις για φοιτητές εγγραφής πριν το 2009-2010