Επαναπροκήρυξη Εκλογής Διευθυντή του Εργαστηρίου Παπυρολογίας-Παλαιογραφίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ. και Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων


Επαναπροκήρυξη Εκλογής Διευθυντή