Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ. με διετή θητεία από 01-09-2020 έως 31-08-2022 & Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Προκήρυξη εκλογών Προέδρου ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΠΘ.pdf