ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+ 2020-2021


Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, έχουν εγκριθεί προς υλοποίηση τουλάχιστον 10 θέσεις Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας.

H επιλογή των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί βάσει κριτηρίων από τον αρμόδιο Συντονιστή του προγράμματος Εrasmus+ του Τμήματος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Συντονίστριας του προγράμματος Erasmus+ (Επίκ. Καθηγ. κ. Άννα Μαστρογιάννη): amastrog@helit.duth.gr

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τρίτη 12:00-14:00 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Νεολατινική Λογοτεχνία - Πρόσληψη της κλασικής λατινικής λογοτεχνίας στην Αναγέννηση - Ιταλικός ουμανισμός