Αντικατάσταση του μαθήματος Β’ Εξαμήνου ΛΦ122 «Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας» από το μάθημα ΛΦ125 «Λατινική Γλώσσα».


Κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος κατά την 11η/10-06-2020 συνεδρίασή της (Α.Π.: ΔΠΘ/ΕΦ/55437/2704/29-06-2020), ανακοινώνεται ότι το μάθημα Β’ Εξαμήνου ΛΦ122 «Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας» διδάχθηκε για τελευταία φορά κατά το τρέχον εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και θα εξετασθεί κανονικά στις εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου/Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2020 (καθώς και Ιανουαρίου 2021 για τους επί πτυχίω φοιτητές).

Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και εξής το μάθημα ΛΦ122 «Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας» αντικαθίσταται από το μάθημα ΛΦ125 «Λατινική Γλώσσα» (με υποχρεωτικό φροντιστήριο).

Φοιτητές και φοιτήτριες εγγραφής προ του 2020 που θα οφείλουν το ΛΦ122 «Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας» θα πρέπει να το αντιστοιχίζουν με το μάθημα ΛΦ125 «Λατινική Γλώσσα» και θα εξετάζονται στην ύλη του νέου μαθήματος, απαλλασσόμενοι/ες από το Υποχρεωτικό Φροντιστήριο.

Κομοτηνή, 02 Ιουλίου 2020

Εκ μέρους των Μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο “Λατινική Φιλολογία”

Ιωάννης Ντεληγιάννης

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αποκλειστικά μόνο κατόπιν συνεννόησης στο e-mail: inteligi@helit.duth.gr. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: • Κικέρων: Πολιτικά, ρητορικά και φιλοσοφικά κείμενα. • Σενέκας ο Νεώτερος: Φιλοσοφικά κείμενα. • Ιστορία και πρόσληψη των κλασσικών ελληνικών και λατινικών κειμένων στον Δυτικό Μεσαίωνα και την Αναγέννηση: λατινικές μεταφράσεις και σχόλια. • Λατινική Παλαιογραφία, Κωδικολογία και κριτική του κειμένου.