Αποτελέσματα Εκλογικής Διαδικασίας για την Ανάδειξη Προέδρου & Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ.


Αποτελέσματα Εκλογικής Διαδικασίας για την Ανάδειξη Προέδρου.Ανα Προέδρου