ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020


Η Συνέλευση του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ., στην υπ΄αριθμ. 14/29-07-2020 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/61111/2952/24-07-2020 απόφαση της Συγκλήτου, αποφάσισε ομόφωνα να καθορίσει ως τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020 αποκλειστικά τις εξ αποστάσεως εξετάσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Η προθεσμία δηλώσεων των φοιτητών για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2020 είναι από τις 17/08/2020 έως τις 23/08/2020.

Η δήλωση αποδοχής γίνεται αποκλειστικά μέσα από τη νέα σελίδα εξυπηρέτησης των φοιτητών https://students.duth.gr επιλέγοντας από το μενού εξυπηρέτηση -> Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο.