Προσομοίωση Εξετάσεων Μαθημάτων ΛΦ121 (Μαμ-Ω), ΛΦ122 (Α-Μαλ), ΥΛΦ171, ΕΕΛΦ190 για την Εξεταστική Περίοδο Σεπτεμβρίου 2020


Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες των μαθημάτων ΛΦ121 (Μαμ-Ω), ΛΦ122 (Α-Μαλ), ΥΛΦ171 και ΕΕΛΦ190 που επιθυμούν να εξεταστούν στα προαναφερθέντα μαθήματα κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 να συνδεθούν στο eClass και να ενημερωθούν σχετικά με την προσομοίωση των εξετάσεων των μαθημάτων.

20 Αυγ. 2020

ΓΝτ

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αποκλειστικά μόνο κατόπιν συνεννόησης στο e-mail: inteligi@helit.duth.gr. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: • Κικέρων: Πολιτικά, ρητορικά και φιλοσοφικά κείμενα. • Σενέκας ο Νεώτερος: Φιλοσοφικά κείμενα. • Ιστορία και πρόσληψη των κλασσικών ελληνικών και λατινικών κειμένων στον Δυτικό Μεσαίωνα και την Αναγέννηση: λατινικές μεταφράσεις και σχόλια. • Λατινική Παλαιογραφία, Κωδικολογία και κριτική του κειμένου.