ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (Ενημέρωση 24-8-2020)


Η Συνέλευση του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ., στην υπ΄αριθμ. 14/29-07-2020 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/61111/2952/24-07-2020 απόφαση της Συγκλήτου, αποφάσισε ομόφωνα να καθορίσει ως τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020 αποκλειστικά τις εξ αποστάσεως εξετάσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (Ενημέρωση 24-8-2020)

Η προθεσμία δηλώσεων των φοιτητών για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2020 είναι από τις 17/08/2020 έως τις 23/08/2020.

Η δήλωση αποδοχής γίνεται αποκλειστικά μέσα από τη νέα σελίδα εξυπηρέτησης των φοιτητών https://students.duth.gr επιλέγοντας από το μενού εξυπηρέτηση -> Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο.