Υποχρεωτική εγγραφή στη λίστα χρηστών (e-class) για ΛΦ121 (Α-Μαλ), ΛΦ122 (Μαμ-Ω), ΛΦ124 και ΥΛΦ173


Όσες/Όσοι φοιτήτριες/φοιτητές επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εξ αποστάσεως γραπτή εξέταση Σεπτεμβρίου 2020 των μαθημάτων ΛΦ121 (Α-Μαλ), ΛΦ122 (Μαμ-Ω), ΛΦ124 και ΥΛΦ173 θα πρέπει να κάνουν την εγγραφή τους στη λίστα χρηστών του κάθε μαθήματος με την ονομασία «για συμμετοχή στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020» στο e-class το αργότερο μέχρι 1 Σεπτεμβρίου 2020.

Το «Παράρτημα Περιγράμματος Μαθήματος», το οποίο βρίσκεται στα “Έγγραφα” του κάθε μαθήματος στο e-class, περιέχει ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ πληροφορίες σχετικά με την e-εξέταση.

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κάθε μέρα κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Αυγούστεια ποίηση (κυρίως Οβίδιος) - Ρωμαϊκή ερωτική ελεγεία - Σπουδές φύλου και κλασικές σπουδές - Ρωμαϊκό επίγραμμα (κυρίως Μαρτιάλης, Corpus Priapeorum) - Πρόσληψη λατινικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα (19ος-20ος αιώνας).