Ανακοίνωση για το μάθημα ΥΝΕΦ242


Ανακοίνωση για ΥΝΕΦ 242

Ανακοίνωση για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που θα εξεταστούν στο μάθημα ΥΝΕΦ 242 κατά την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

Οι φοιτητές που είχαν στο εαρινό εξάμηνο του παρόντος ακαδ. Έτους το μάθημα ΥΝΕΦ 242 με διδάσκουσα την Καθ. Βασ. Κοντογιάννη θα εξεταστούν στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου από τον Καθ. Ν. Μαυρέλο. Η ύλη θα είναι εκείνη που ορίστηκε από την Καθ. Β. Κοντογιάννη και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του τμήματος. Η εξέταση θα γίνει μέσω skype for business την ημερομηνία που αναφέρεται στο πρόγραμμα της εξεταστικής και ο σύνδεσμος θα αναρτηθεί μαζί με τις σχετικές ανακοινώσεις από τον κο Μαυρέλο σε ξεχωριστό προφίλ μαθήματος στο e-class, το οποίο δημιουργήθηκε από τον εξεταστή. Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στο e-class το μαθήματος που έχει τον τίτλο «ΥΝΕΦ 242: Επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου 2020 από τον καθ. Ν. Μαυρέλο» και να ενημερώνονται από εκεί. Θα δοθούν οδηγίες για την εξέταση σύντομα.

Ο εξεταστής

Καθ. Ν. Μαυρέλος