ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΝΕΦ246


Ανακοίνωση για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που θα εξεταστούν στο μάθημα ΕΕΝΕΦ246 κατά την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020 (Παρασκευή 18/9/2020, Ώρες: 13.00-16.00)

Οι φοιτητές που είχαν στο χειμερινό εξάμηνο του παρόντος ακαδ. έτους το μάθημα ΕΕΝΕΦ 246 με διδάσκουσα την Καθ. Βασ. Κοντογιάννη θα εξεταστούν στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου από τον Επίκουρο Καθ. Κ. Δανόπουλο. Η ύλη είναι εκείνη που ορίστηκε από την Καθ. Β. Κοντογιάννη και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Η εξέταση θα γίνει προφορικά μέσω Skype for Business την ημερομηνία που αναφέρεται στο πρόγραμμα της εξεταστικής (18/9/2020, ώρες: 13.00-16.00) και ο σύνδεσμος θα αναρτηθεί μαζί με τις σχετικές ανακοινώσεις από τον κ. Δανόπουλο στο ξεχωριστό προφίλ μαθήματος στο e class του μαθήματος, το οποίο δημιουργήθηκε από τον εξεταστή. Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στο e class του μαθήματος που έχει τον τίτλο ” ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΙΙ (1669-1830) ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ (ΕΕΝΕΦ246)” και να ενημερώνονται από εκεί. Θα δοθούν οδηγίες για την εξέταση σύντομα.

Ο εξεταστής

Επικ. Καθηγητής Κ. Δανόπουλος