ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΛΩ304, ΓΛΩ303 & ΥΓΛΩ340 ΚΑΙ ΓΛΩ362


Ο σύνδεσμος για την προφορική εξέταση στα μαθήματα ΓΛΩ304 (κ. Γαβριηλίδου και κ. Φλιάτουρας), ΓΛΩ303 & ΥΓΛΩ340 (Ιστορία Ελληνικής Γλώσσας) και ΓΛΩ362 (Γλωσσική Αλλαγή) στις 17/9/2020 είναι

https://meet.lync.com/duth/afliatou/I9RW4RX8.

Ο ίδιος σύνδεσμος ισχύει και για οποιοδήποτε παλαιό μάθημα των επί πτυχίω (Ιστορική Γραμματική κλπ.) με ώρα έναρξης της εξέτασης στις 15:00.

Εκ μέρους του διδάσκοντα κ. Ασημάκη Φλιάτουρα