Προς ενημέρωση των δικαιούχων φοιτητών: “Διαχείριση δικαιώματος μετακίνησης με μειωμένους τύπους κομίστρου φοιτητών ΑΕΙ ακαδημαϊκού έτους 2020-2021”


559 ΠΡ-ΔΣ_ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ_ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΕΙ ΑΚΑΔΗΜ ΕΤΟΥΣ 2020-21