Έναρξη παραδόσεων μαθήματος ΕΕΑΕΦ 167 ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ


Παρακαλούνται όσοι φοιτητές/τριες επιθυμούν να επιλέξουν το παραπάνω μάθημα να εγγραφούν εγκαίρως στο ηλεκτρονικό μάθημα (eClass) με τίτλο ΕΕΑΕΦ 167 ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ, χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 (ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ). Φλώρα Μανακιδου

Κωδικός εγγραφής δεν υπάρχει προς το παρόν. Στα ενεργά Εργαλεία του μαθήματος/Σύνδεσμοι  έχει αναρτηθεί ο Σύνδεσμος για τη σύνδεση στην πλατφόρμα Skype for Business μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί το πρώτο μάθημα, Πέμπτη 8.10.2020 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Στις Πληροφορίες θα βρείτε δεδομένα για το μάθημα. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τη διδάσκουσα στο  fmanakid@helit.duth.gr

1) 1982-1986 Πτυχίο του Tμήματος Φιλολογίας Α.Π.Θ.2) 1986-1988 Πτυχίο μεταπτυχιακών σπουδών του Tμήματος Φιλολογίας του A.Π.Θ.3) 1989-1992 Διδακτορικό δίπλωμα στο Iνστιτούτο Kλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Kολωνίας, επόπτης καθ. Dr. Dr. h.c. R. Kassel. ΠANEΠIΣTHMIAKH-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ AΠAΣXOΛHΣH: 1993-1999 Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Kύπρου, Tμήμα Eλληνικών Σπουδών, Φιλοσοφίας και Iστορίας. 1999-2006 Eπίκουρος Kαθηγήτρια της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας στο Tμήμα Eλληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Φ.E.K. υπ’ αριθμ. 129/18.8.1999 τ.N.Π.Δ.Δ. και μονιμοποίηση: ΦΕΚ 24/3.2.2003 τ.ΝΠΔΔ.). 2007-2013 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Tμήμα Eλληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΦΕΚ 59/29.1.2007). 2013 - Καθηγήτρια στο Tμήμα Eλληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (1233/25.10.2013 τ. Γ΄ Ν.Π.Δ.Δ.). 2009-Μέλος ΣΕΠ στο ΕΑΠ, Ελληνικός Πολιτισμός (ΕΛΠ 21). 2012-: Fellow researcher King᾽s College, London. ΒΙΒΛΙΑ: 1.Beschreibung von Kunstwerken in der hellenistischen Dichtung. Ein Beitrag zur hellenistischen Poetik, Beiträge zur Altertumskunde, 36, εκδ. B.G. TEUBNER, Στουτγάρδη 1993. 2.ΣTPATHΓIKEΣ THΣ OΔYΣΣEIAΣ. Συμβολή στο ομηρικό ζήτημα, εκδ. University Studio Press, Thessaloniki 2002 (2η έκδοση 2018). 3.Kαλλίμαχος Εις Λουτρά της Παλλάδος. Εισαγωγή-κείμενο-σχόλια, εκδ. Δαίδαλος-Ι.Zαχαρόπουλος, Αθήνα 2013. 4. (με Ε. Μανακίδου) Ἐν οἴκῳ καὶ ἐν δήμῳ, Όψεις του ιδιωτικού και δημόσιου βίου μέσα από γραμματειακές και εικονογραφικές μαρτυρίες στην αρχαϊκή και κλασική εποχή, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα, 2015, www.kalllipos.gr 5. Αναθεωρημένη επανέκδοση ΣTPATHΓIKEΣ THΣ OΔYΣΣEIAΣ. Συμβολή στο ομηρικό ζήτημα, εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2018, σσ. 390. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ:1. Μουσάων αρχώμεθα. Ο Ησίοδος και η αρχαϊκή επική ποίηση (επ. Ν. Μπεζαντάκου & Χρ. Τσάγγαλη), Αθήνα 2006; 2. Αλεξανδρινή Μούσα. Συνέχεια και νεωτερισμός στην ελληνιστική ποίηση (with Κ. Σπανουδάκης), Αθήνα 2008; Αρχομ᾽αείδειν Aρχαίοι ελληνικοί Ύμνοι (with Μ. Νούσια-Fantuzzi), Αθήνα 2018. EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: •Αρχαϊκή ποίηση (επική, χορική, ελεγειακή, ιαμβική). •Ελληνιστική ποίηση (Καλλίμαχος, Θεόκριτος, Απολλώνιος Ρόδιος). •Πρόσληψη της αρχαιότητας. •Ταυτότητες, γυναίκες και η ποιητική τους κατασκευή. •Αττική δραματική ποίηση. • Ιδιωτικός και δημόσιος βίος. • Αρχαία ελληνική θρησκεία και η σχέση της με τη λογοτεχνία.