Ανακοίνωση για τα μαθήματα ΛΦ121 (Τμήμα Α-Μιχαλ) και ΛΦ123


Οι παραδόσεις του μαθήματος ΛΦ121 (Τμήμα Α-Μιχαλ) θα ξεκινήσουν την Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2020, διαδικτυακά και σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και φοιτητές που θα το παρακολουθήσουν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα https://eclass.duth.gr/ και να κάνουν εγγραφή στο eClass του μαθήματος, όπου και θα αναρτηθεί, στο πεδίο “Ανακοινώσεις”, ο σύνδεσμος για την διαδικτυακή παρακολούθηση των παραδόσεων μέσω της πλατφόρμας Skype for Business.

Οι παραδόσεις του μαθήματος ΛΦ123 θα ξεκινήσουν την Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020, διαδικτυακά και σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και φοιτητές που θα το παρακολουθήσουν να εγγραφούν στο eClass του μαθήματος, όπου είναι αναρτημένος, στο πεδίο “Ανακοινώσεις”, ο σύνδεσμoς για την διαδικτυακή παρακολούθηση των παραδόσεων μέσω της πλατφόρμας Skype for Business.

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τρίτη 12:00-14:00 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Νεολατινική Λογοτεχνία - Πρόσληψη της κλασικής λατινικής λογοτεχνίας στην Αναγέννηση - Ιταλικός ουμανισμός