Ανακοίνωση για το μάθημα ΝΕΦ201


Οι παραδόσεις του μαθήματος ΝΕΦ201 (Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία και Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Ι) θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα, 12.10.2020, ώρα 9.00 π.μ.. Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος (μέσω της ιστοσελίδας https://eclass.duth.gr/), όπου θα αναρτηθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το μάθημα και την εξ αποστάσεως παρακολούθησή του.