Ανακοίνωση για το μάθημα ΝΕΦ201


Οι παραδόσεις του μαθήματος ΝΕΦ201 (Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία και Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Ι) θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα, 12.10.2020, ώρα 9.00 π.μ.. Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος (μέσω της ιστοσελίδας https://eclass.duth.gr/), όπου θα αναρτηθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το μάθημα και την εξ αποστάσεως παρακολούθησή του.

ΚΥΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: - Νεοελληνική λογοτεχνία, γραμματεία και ιστορία των ιδεών, με έμφαση στην περίοδο 1800-1922 - Νεοελληνική λογοτεχνία, γραμματεία και ιστορία των ιδεών του ομογενειακού ελληνισμού της Ανατολής - Συγκρότηση πληροφοριακής βάσης δεδομένων για τα κείμενα, τις πηγές και τη βιβλιογραφία της πρώιμης νεοελληνικής γραμματείας - Πρόσληψη της πρώιμης νεοελληνικής γραμματείας στον ελλαδικό και βαλκανικό χώρο του 19ου αιώνα - Αναπαράσταση του τόπου στη λογοτεχνία (ο τόπος ως αφηγηματικός τρόπος)