ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΛΩ301 (ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΓΛΩ301_ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ_ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Επικοινωνιακές στρατηγικές, με έμφαση στο μάντεμα ως στρατηγική ανάγνωσης/κατανόησης/μάθησης. Χρήση λεξικού ως στρατηγικής επικοινωνίας και παράγοντα αυτοπεποίθησης/βεβαιότητας στη μάθηση. Ο παράγοντας της βεβαιότητας/αυτοπεποίθησης στη διαδικασία της μάθησης •Μαθηματικά μοντέλα στη γλωσσική διδασκαλία. Υπολογιστική γλωσσολογία. •Η διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής/δεύτερης/ξένης γλώσσας.Ψυχογλωσσολογία. •Διαλεκτολογία (συγχρονική προσέγγιση).