Ορισμός υπευθύνων και αίθουσας για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του σχεδίου/πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID -19


Ανακοίνωση για ορισμό υπευθύνων και αίθουσας covid19

Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19.