Πρωτοκόλλο διαχείρισης κρούσματος COVID-19


Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19.

Ανακοίνωση ορισμού υπευθύνων και αίθουσας COVID-19