Έναρξη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ του μαθήματος ΛΦ121 (Λατινική Θεματογραφία)


Ανακοινώνεται ότι η έναρξη των παραδόσεων των ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ του μαθήματος ΛΦ121 (Λατινική Θεματογραφία) θα γίνει ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020 σύμφωνα με το Πρόγραμμα Διδασκαλίας, όπως βρίσκεται αναρτημένο στην  ιστοσελίδα του Τμήματος.

Το φροντιστήριο για το τμήμα Α-Μηνου θα πραγματοποιείται αυστηρά κατά το εξής πρόγραμμα (Προσοχή στην τήρηση των γραμμάτων των επωνύμων των φοιτητών/τριών):

Αίθ. Α΄ (ΠΡΟΚΑΤ Α)
16.00-17.30 (Α-ΓΙΑΝΝ)
17.45-19.15 (ΓΙΑΝΝΟ-ΚΑΡΑΚΑ)
19.30-21.00 (ΚΑΡΑΚΩ-ΜΑΥ)

Το φροντιστήριο για το τμήμα Μαμ-Ω θα πραγματοποιείται αυστηρά κατά το εξής πρόγραμμα (Προσοχή στην τήρηση των γραμμάτων των επωνύμων των φοιτητών/τριών):

Αίθ. Β΄ (ΠΡΟΚΑΤ Α)
16.00-17.30 (ΜΕΓ-ΠΑΠΑΜ)
17.45-19.15 (ΠΑΠΑΧ-ΤΖΑ)
19.30-21.00 (ΤΖΙ-Ω)

Κατά την πραγματοποίηση των φροντιστηριακών μαθημάτων θα τηρούνται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τα μέτρα προφύλαξης για τη μετάδοση του COVID-19. Σημειώνεται ότι δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στις αίθουσες σε φοιτητές/τριες χωρίς μάσκα.

Η παρακολούθηση του φροντιστηρίου είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για τους φοιτητές εγγραφής 2020-2021 και εξής. Επιτρέπονται έως δύο (2) απουσίες, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος ΛΦ121 κατά τις εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου και Σεπτεμβρίου είναι η επιτυχής εξέταση στην πρόοδο που θα διεξαχθεί στη διάρκεια του εξαμήνου. Σημειωτέον ότι φοιτητής ή φοιτήτρια που θα έχει υπερβεί το όριο των δύο (2) απουσιών στο σύνολο των παραδόσεων του μαθήματος, αποκλείεται από τη συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος ΛΦ121 όλων των εξεταστικών περιόδων, ασχέτως εάν έχει συμμετάσχει ή όχι στην πρόοδο. Διευκρινίζεται ότι η υποχρεωτική παρακολούθηση του φροντιστηρίου του μαθήματος ΛΦ121, καθώς και η επιτυχής εξέταση στην πρόοδο ως  απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στην τελική εξέταση του μαθήματος ισχύει μόνο για τους φοιτητές εγγραφής 2020-2021 και εξής.

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αποκλειστικά μόνο κατόπιν συνεννόησης στο e-mail: inteligi@helit.duth.gr. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: • Κικέρων: Πολιτικά, ρητορικά και φιλοσοφικά κείμενα. • Σενέκας ο Νεώτερος: Φιλοσοφικά κείμενα. • Ιστορία και πρόσληψη των κλασσικών ελληνικών και λατινικών κειμένων στον Δυτικό Μεσαίωνα και την Αναγέννηση: λατινικές μεταφράσεις και σχόλια. • Λατινική Παλαιογραφία, Κωδικολογία και κριτική του κειμένου.