Ανακοίνωση για το μάθημα ΕΕΒΦ284 και το υποχρεωτικό φροντιστήριο που το συνοδεύει


Οι παραδόσεις του μαθήματος ΕΕΒΦ284 Κριτική των κειμένων και τεχνική των εκδόσεων βυζαντινών κειμένων ξεκινούν διά ζώσης την Παρασκευή 9.10.2020, ενώ το υποχρεωτικό φροντιστήριο που συνοδεύει το μάθημα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 5.10.2020, σύμφωνα με το ενημερωμένο στις 2.10.2020 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μαθημάτων Χειμ. Εξαμ. 2020-2021.

Το μάθημα έχει όριο 50 φοιτητών και λόγω της θεματικής του απευθύνεται σε φοιτητές όλων των Ειδικεύσεων. Καλείσθε να προσέρχεσθε τόσο στο μάθημα όσο και στο υποχρεωτικό φροντιστήριο φορώντας τη μάσκα σας, τηρώντας τις απαιτούμενες αποστάσεις και γενικά όλα τα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά!

•Βυζαντινή λόγια ποίηση της μέσης και ύστερης βυζαντινής περιόδου (Ιωάννης Γεωμέτρης, Θεόδωρος Πρόδρομος, Μιχαήλ Χωνιάτης, Μανουήλ Φιλής, βυζαντινά αλφαβητάρια του 14ου αι.). •Βυζαντινή Υμνογραφία με έμφαση στον κριτικό σχολιασμό και τη νέα έκδοση κοντακίων του Ρωμανού του Μελωδού. •Βυζαντινή ρητορική (Θεοφύλακτος Αχρίδος) και Βυζαντινή επιστολογραφία κυρίως αυτή του 10ου αι. (Θεόδωρος Κυζίκου, Συμεών μάγιστρος και λογοθέτης του δρόμου). •Βυζαντινή Ιστοριογραφία (Άννα Κομνηνή). •Γνωμολογικά κείμενα (Βυζαντινές συλλογές γνωμικών των επτά σοφών, δελφικά γνωμικά των επτά σοφών, Comparatio Menandri et Philistionis).