Ανακοίνωση για το μάθημα ΥΒΦ272


Ανακοίνωση για το μάθημα ΥΒΦ272 Βυζαντινή ιστοριογραφία (Διδάσκων: Raimondo Tocci) και το φροντιστήριο που το συνοδεύει

Οι παραδόσεις του μαθήματος του κ. Raimondo Tocci ΥΒΦ272 Βυζαντινή ιστοριογραφία θα ξεκινήσουν την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων (εξ αποστάσεως μέσω Skype for Buisness).

Το φροντιστήριο που συνοδεύει το μάθημα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων  (με φυσική παρουσία).

To eclass του μαθήματος έχει ενεργοποιηθεί. Φοιτητές του 3ου και του 4ου έτους σπουδών παρακαλούνται να κάνουν εγγραφή, προκειμένου να ενημερώνονται και να λάμβάνουν το link της εκάστοτε παράδοσης που θα διδαχθεί μέσω Skype for Buisness.

Μέθοδος αξιολόγησης:

Α. Υποχρεωτική πρόοδος, Β. Υποχρεωτική γραπτή εργασία (ατομική ή ομαδική)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: • Βυζαντινή χρονογραφία και Ιστοριογραφία (έκδοση, μέθοδος συγγραφής και αφηγηματικές τεχνικές, ιδεολογία). • Έκδοση βυζαντινών κειμένων: κριτική των κειμένων και τεχνική των εκδόσεων, Ελληνική Παλαιογραφία. • Μεικτά λογοτεχνικά είδη. • Παρασελίδια σημειώματα και σχόλια σε ελληνικά χειρόγραφα (παρακείμενα). ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ το Theodori Scutariotae Chronica. Editio princeps, recensuit et indicibus instruxit R. Tocci. Corpus Fontium Historiae Byzantinae, Series Berolinensis, 46. Berlin – Boston 2015, 554 pp. For reviews see, S. Wahlgren, in: Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 66 (2016) 220–222; J. M. Floristan, in: Erytheia 37 (2016) 364–368.