Ανακοίνωση για το μάθημα ΓΛΩ301 Γενική Γλωσσολογία


Σας ενημερώνουμε ότι για το μάθημα ΓΛΩ301 Γενική Γλωσσολογία (Τμήμα Α-Μηνου) A’ εξαμήνου  με την κ. Καμπάκη-Βουγιουκλή που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 18:30-21:00 θα πρέπει να μπείτε στο ακόλουθο λινκ https://meet.lync.com/duth/pekavou/157DSSAT προκειμένου να παρακολουθήσετε το μάθημα.

Επικοινωνιακές στρατηγικές, με έμφαση στο μάντεμα ως στρατηγική ανάγνωσης/κατανόησης/μάθησης. Χρήση λεξικού ως στρατηγικής επικοινωνίας και παράγοντα αυτοπεποίθησης/βεβαιότητας στη μάθηση. Ο παράγοντας της βεβαιότητας/αυτοπεποίθησης στη διαδικασία της μάθησης •Μαθηματικά μοντέλα στη γλωσσική διδασκαλία. Υπολογιστική γλωσσολογία. •Η διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής/δεύτερης/ξένης γλώσσας.Ψυχογλωσσολογία. •Διαλεκτολογία (συγχρονική προσέγγιση).