Ανακοίνωση για το μάθημα ΕΕΒΦ300 Βυζαντινή Μουσική


Σας ενημερώνουμε ότι οι διαλέξεις του μαθήματος ΕΕΒΦ300 Βυζαντινή Μουσική (Β΄ Ζώνης) θα ξεκινήσουν την επόμενη Παρασκευή 16-10-2020, στην αίθουσα Γ΄ και ώρα 16:00-18:30, όπως αναγράφεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας.

Εκ μέρους του διδάσκοντος