ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Β΄ ΖΩΝΗΣ


Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 στις 6:30 μ.μ. η Πρόεδρος του Τμήματος, Καθηγήτρια κ. Μαρία Τζιάτζη, ο Καθηγητής κ. Νικόλαος Μαυρέλος, ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Γεώργιος Τσομής, και ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Ιωάννης Ντεληγιάννης θα πραγματοποιήσουν διαδικτυακή ενημέρωση ειδικά για τους/τις φοιτητές/τριες της Β΄ Ζώνης (εγγραφής 2017-2018 και 2018-2019).

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Skype for Business. Για την παρακολούθηση της ενημέρωσης, παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να ακολουθήσουν τον εξής σύνδεσμο: https://meet.lync.com/duth/inteligi/9RJHTITY

Παρακαλούνται όλοι/ες οι φοιτητές/τριες Β΄ Ζώνης (εγγραφής 2017-2018 και 2018-2019) να παρακολουθήσουν την ενημέρωση, διότι θα δοθούν διευκρινίσεις για την οργάνωση του Προγράμματος Σπουδών της Β΄ Ζώνης και το Πρόγραμμα Διδασκαλίας των μαθημάτων, διά ζώσης και εξ αποστάσεως, του Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021.

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αποκλειστικά μόνο κατόπιν συνεννόησης στο e-mail: inteligi@helit.duth.gr. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: • Κικέρων: Πολιτικά, ρητορικά και φιλοσοφικά κείμενα. • Σενέκας ο Νεώτερος: Φιλοσοφικά κείμενα. • Ιστορία και πρόσληψη των κλασσικών ελληνικών και λατινικών κειμένων στον Δυτικό Μεσαίωνα και την Αναγέννηση: λατινικές μεταφράσεις και σχόλια. • Λατινική Παλαιογραφία, Κωδικολογία και κριτική του κειμένου.