Ανακοίνωση για το μάθημα ΝΕΦ201


Η διδασκαλία του πρώτου μαθήματος του ΝΕΦ201 θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Skype for Business τη Δευτέρα, 12.10.2020, 9.00-11.30 π.μ., σύμφωνα με το πρόγραμμα.


Για την εισαγωγή τους στην τηλε-αίθουσα του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:


α) να πατήσουν κλικ πάνω στον σύνδεσμο https://meet.lync.com/duth/atsapani/9QTKOL2U


β) να ακολουθήσουν τις οδηγίες για τους «συμμετέχοντες» σε μια συνεδρία, τις οποίες θα βρουν στην ιστοσελίδα https://itc.duth.gr/skype-for-business/, στην ενότητα: «Συμμετοχή σε συνεδρία (διοργανωτές και συμμετέχοντες) με την υπηρεσία Skype for Business μέσω περιηγητή ιστού».

ΚΥΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: - Νεοελληνική λογοτεχνία, γραμματεία και ιστορία των ιδεών, με έμφαση στην περίοδο 1800-1922 - Νεοελληνική λογοτεχνία, γραμματεία και ιστορία των ιδεών του ομογενειακού ελληνισμού της Ανατολής - Συγκρότηση πληροφοριακής βάσης δεδομένων για τα κείμενα, τις πηγές και τη βιβλιογραφία της πρώιμης νεοελληνικής γραμματείας - Πρόσληψη της πρώιμης νεοελληνικής γραμματείας στον ελλαδικό και βαλκανικό χώρο του 19ου αιώνα - Αναπαράσταση του τόπου στη λογοτεχνία (ο τόπος ως αφηγηματικός τρόπος)