Σύνδεσμος για την εναρκτήρια παράδοση ΛΦ121 (Α-Μιχαλ)


Η εναρκτήρια παράδοση του μαθήματος ΛΦ121-Λατινική Θεματογραφία (Α-ΜΗΝΟΥ) θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12/10/2020 στις 16:00 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Ο σύνδεσμος για την παρακολούθησή της μέσω της πλατφόρμας Skype for Business είναι ο παρακάτω:

https://meet.lync.com/duth/amastrog/I9WKFI90

 

 

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τρίτη 12:00-14:00 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Νεολατινική Λογοτεχνία - Πρόσληψη της κλασικής λατινικής λογοτεχνίας στην Αναγέννηση - Ιταλικός ουμανισμός