Ανακοίνωση για το εξ αποστάσεως μάθημα ΕΕΒΦ282 Βυζαντινή Δημώδης Γραμματεία (Β΄ Ζώνης)


Σας ενημερώνουμε ότι το εξ αποστάσεως μάθημα ΕΕΒΦ282 Βυζαντινή Δημώδης Γραμματεία (Β΄ Ζώνης) θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως την Τετάρτη 14-10-2020 και ώρα 18:30-21:00.

 

 

• Πρώιμη Νεοελληνική Γραμματεία (αρχές-1830). • Δημώδες Βυζαντινό/Πρώιμο Νεοελληνικό Ερωτικό Μυθιστόρημα. • Αφηγηματολογία , Η Σημειολογία των Αφηγηματικών Παραδόσεων. • Έκδοση υστεροβυζαντινών και νεοελληνικών λογοτεχνικών κειμένων. • Θεωρία της Λογοτεχνίας.