ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ COVID-19


Από τον Οκτώβριο του 2020 οι Βιβλιοθήκες του Ιδρύματος προσαρμόζουν τη λειτουργία τους στα νέα δεδομένα.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες ανατρέξετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Λειτουργία των Βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ. στο πλαίσιο του COVID-19

Ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθήκης Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας για το κοινό με φυσική παρουσία.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας εξυπηρετεί το κοινό με φυσική παρουσία κατά τις παρακάτω ώρες:

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00-14:00 09:00-14:00 Κλειστή για το κοινό 09:00-14:00 09:00-14:00

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

  • Απαιτείται χρήση προστατευτικής μάσκας και αντισηπτικού διαλύματος πριν από την είσοδο των χρηστών στις Βιβλιοθήκες (διατίθεται στις εισόδους των Βιβλιοθηκών).
  • Τηρείται μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων χρηστών εντός του χώρου των Βιβλιοθηκών ανάλογα με την καθαρή επιφάνεια της κάθε Βιβλιοθήκης. Ως μέγιστος χρόνος παραμονής ορίζονται τα 20 λεπτά ανά χρήστη. Σε περίπτωση όπου χρήστης προσέλθει στη βιβλιοθήκη ενώ ο αριθμός των επιτρεπόμενων ατόμων εντός του χώρου αυτής είναι πλήρης, αναμένει στην είσοδό της.
  • Οι χρήστες πριν από την είσοδό τους στη Βιβλιοθήκη επιδεικνύουν την ακαδημαϊκή ή την αστυνομική τους ταυτότητα και καταγράφονται στο έντυπο που τηρεί το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.
  • Η χρήση των αναγνωστηρίων, των φωτοτυπικών μηχανημάτων και των ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν επιτρέπεται.
  • Οι χρήστες μπορούν να προσέρχονται στη βιβλιοθήκη με τον προσωπικό τους ηλεκτρονικό υπολογιστή, tablet, ή κινητό τηλέφωνο, ώστε να χρησιμοποιήσουν τις πηγές της Βιβλιοθήκης κατά περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

  • Επιτρέπεται η είσοδος μόνο ΔΥΟ (2) χρηστών ταυτόχρονα στη Βιβλιοθήκη. Ως μέγιστος χρόνος παραμονής ορίζονται τα 20 λεπτά ανά χρήστη. Σε περίπτωση όπου χρήστης προσέλθει στη βιβλιοθήκη ενώ ο αριθμός των επιτρεπόμενων ατόμων εντός του χώρου αυτής είναι πλήρης, αναμένει στην είσοδό της.

  • Απαιτείται χρήση προστατευτικής μάσκας και αντισηπτικού διαλύματος πριν από την είσοδο.

  • Η χρήση των αναγνωστηρίων, των φωτοτυπικών μηχανημάτων και των ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν επιτρέπεται.