ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ


Ανακοινώνεται στους πρωτοετείς φοιτητές πως τα πιστοποιητικά φοιτητικής ιδιότητας θα σταλούν στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (webmail).