ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Π.Μ.Σ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-2021


Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ότι για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 τα μαθήματα της κλασικής και της νεοελληνικής φιλολογίας θα γίνουν αποκλειστικά εξ αποστάσεως. Τα μαθήματα της βυζαντινής φιλολογίας-παλαιογραφίας ΜΕΦ 601 & ΜΕΦ 602 θα γίνουν αποκλειστικά διά ζώσης, ενώ το μάθημα ΜΕΦ 603 αποκλειστικά εξ αποστάσεως.

Οι φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες δύνανται να αιτηθούν παρακολούθηση εξ αποστάσεως όλων των μαθημάτων.

ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Χ.Ε. 2020-2021