ΝΕΟΣ σύνδεσμος για το εξ αποστάσεως μάθημα ΛΦ121-Λατινική Θεματογραφία (ΜΕΓ-Ω)


Ο ΝΕΟΣ σύνδεσμος για τη σύνδεσή σας στο εξ αποστάσεως μάθημα ΛΦ121-Λατινική Θεματογραφία (ΜΕΓ-Ω) έχει αναρτηθεί στην ενότητα “Πληροφορίες” του μαθήματος στο eClass και σας έχει σταλεί μέσω μηνύματος. Ο νέος σύνδεσμος θα ισχύσει από τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020. Ο σύνδεσμος που χρησιμοποιήσατε για τη σύνδεσή σας στις δύο πρώτες παραδόσεις του μαθήματος ΔΕΝ ισχύει πλέον.

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αποκλειστικά μόνο κατόπιν συνεννόησης στο e-mail: inteligi@helit.duth.gr. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: • Κικέρων: Πολιτικά, ρητορικά και φιλοσοφικά κείμενα. • Σενέκας ο Νεώτερος: Φιλοσοφικά κείμενα. • Ιστορία και πρόσληψη των κλασσικών ελληνικών και λατινικών κειμένων στον Δυτικό Μεσαίωνα και την Αναγέννηση: λατινικές μεταφράσεις και σχόλια. • Λατινική Παλαιογραφία, Κωδικολογία και κριτική του κειμένου.