Έναρξη παραδόσεων του μαθήματος ΜΕΦ601 “Βυζαντινά ποιητικά κείμενα” της Ειδίκευσης “Βυζαντινή Φιλολογία-Παλαιογραφία” του Π.Μ.Σ. “Κείμενα και Πολιτισμός”


Οι παραδόσεις του μαθήματος ΜΕΦ601 “Βυζαντινά ποιητικά κείμενα” της Ειδίκευσης “Βυζαντινή Φιλολογία-Παλαιογραφία” του Π.Μ.Σ. “Κείμενα και Πολιτισμός” ξεκινούν τη Δευτέρα 26.10.2020 στις 18.30 έως 21.00. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το μάθημα, το οποίο θα διεξαχθεί μέσω skype for business, ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://meet.lync.com/duth/mtziatzi/KUUM74QX

Συγχαρητήρια θερμά για την εισαγωγή σας στο Π.Μ.Σ. “Κείμενα και Πολιτισμός”!  Καλό ξεκίνημα στις μεταπτυχιακές σας σπουδές και καλή ακαδημαϊκή χρονιά!
Η διδάσκουσα
Μαρία Τζιάτζη

•Βυζαντινή λόγια ποίηση της μέσης και ύστερης βυζαντινής περιόδου (Ιωάννης Γεωμέτρης, Θεόδωρος Πρόδρομος, Μιχαήλ Χωνιάτης, Μανουήλ Φιλής, βυζαντινά αλφαβητάρια του 14ου αι.). •Βυζαντινή Υμνογραφία με έμφαση στον κριτικό σχολιασμό και τη νέα έκδοση κοντακίων του Ρωμανού του Μελωδού. •Βυζαντινή ρητορική (Θεοφύλακτος Αχρίδος) και Βυζαντινή επιστολογραφία κυρίως αυτή του 10ου αι. (Θεόδωρος Κυζίκου, Συμεών μάγιστρος και λογοθέτης του δρόμου). •Βυζαντινή Ιστοριογραφία (Άννα Κομνηνή). •Γνωμολογικά κείμενα (Βυζαντινές συλλογές γνωμικών των επτά σοφών, δελφικά γνωμικά των επτά σοφών, Comparatio Menandri et Philistionis).