ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΛΩ304


Το μάθημα της διδάσκουσας 407/80 (ΠΑΠΑΙ-Ω) θα γίνει εκτάκτως διαδικτυακά στον εξής σύνδεσμο: Skype for Business. https://meet.lync.com/duth/vaposto/5VC0R042 .
Ο ίδιος σύνδεσμος ισχύει και για την επίλυση αποριών στις 19.30 στο διαδικτυακό τμήμα.
Οι διδάσκοντες του ΓΛΩ304