ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΩ COVID-19


Εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων στη περίοδο πανδημίας COVID -19

Ανακοίνωση του Πρύτανη του ΔΠΘ για τις έκτακτες συνθήκες που διαμορφώθηκαν και ισχύουν λόγω της πανδημίας COVID-19.