ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΕΦ101 (1ο ΤΜΗΜΑ)


Το μάθημα ΑΕΦ101 τoυ 1ου τμήματος (Τρίτη, 11.30-14.00) θα διεξάγεται στο εξής στη μόνιμη ηλεκτρονική αίθουσα του μαθήματος στην πλατφόρμα Microsoft Teams

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a6c1ecca6ec94439e9cf1d33ac606b489%40thread.tacv2/General?groupId=4b5b7078-7ff1-4f2b-85ca-bac9f88eab16&tenantId=8035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7

Η διδάσκουσα
Σμαρώ Νικολαΐδου

• Αρχαία Τραγωδία. • Θέματα αυτοαναφορικότητας-Μεταθέατρο. • Λυρική Ποίηση και Τραγωδία. • Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση (Επίνικοι, Διθύραμβοι). • Αρχαία Κωμωδία. • Μύθος και Λατρεία του Διονύσου. • Ιστοριογραφία (Ηρόδοτος, Θουκυδίδης).