Σεμινάριο Μεθοδολογίας της Έρευνας-Προφορική Παρουσίαση Εργασιών: Διάλεξη του Επίκουρου Καθηγητή του Τ.Ε.Φ. κ. Ιωάννη Ντεληγιάννη


Σεμινάριο Μεθοδολογίας της Έρευνας-Προφορική Παρουσίαση Εργασιών:
Διάλεξη του Επίκουρου Καθηγητή του Τ.Ε.Φ. κ. Ιωάννη Ντεληγιάννη

Σας παρακαλούμε να παρακολουθήσετε τη διάλεξη του Επίκουρου Καθηγητή κ. Ιωάννη Ντεληγιάννη, η οποία θα γίνει εξ αποστάσεως, μέσω Skype for Business, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου και ώρα 10.00-13.00.

Η διάλεξη απευθύνεται στους πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές των ειδικεύσεων Κλασικής Φιλολογίας και Βυζαντινής Φιλολογίας-Παλαιογραφίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ. “Κείμενα και Πολιτισμός”.

Θα μπορείτε να συνδεθείτε στη συνεδρία με τον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://meet.lync.com/duth/inteligi/YNPCGNLX

Γραμματεία Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας