05-11-2020. ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021


10.1 Τομείς αρμοδιοτήτων μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 πίνακας