ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Παρακαλούνται όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. “Κείμενα και Πολιτισμός”, οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο της εκπόνησης της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας τους, να κάνουν την αντίστοιχη δήλωση στο σύστημα Unistudent.