Ανακοίνωση για τα μαθήματα ΝΕΦ201 και ΕΕΝΕΦ257


Όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει το ΝΕΦ201 ή το ΕΕΝΕΦ257, αλλά δεν έχουν ακόμη εγγραφεί στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές τάξεις, καλούνται να εγγραφούν ανυπερθέτως έως τις 25.11.2020, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην Πρόοδο του μαθήματος που τους αφορά.

ΚΥΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: - Νεοελληνική λογοτεχνία, γραμματεία και ιστορία των ιδεών, με έμφαση στην περίοδο 1800-1922 - Νεοελληνική λογοτεχνία, γραμματεία και ιστορία των ιδεών του ομογενειακού ελληνισμού της Ανατολής - Συγκρότηση πληροφοριακής βάσης δεδομένων για τα κείμενα, τις πηγές και τη βιβλιογραφία της πρώιμης νεοελληνικής γραμματείας - Πρόσληψη της πρώιμης νεοελληνικής γραμματείας στον ελλαδικό και βαλκανικό χώρο του 19ου αιώνα - Αναπαράσταση του τόπου στη λογοτεχνία (ο τόπος ως αφηγηματικός τρόπος)