Ανακοίνωση για τα μαθήματα ΝΕΦ201 και ΕΕΝΕΦ257


Όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει το ΝΕΦ201 ή το ΕΕΝΕΦ257, αλλά δεν έχουν ακόμη εγγραφεί στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές τάξεις, καλούνται να εγγραφούν ανυπερθέτως έως τις 25.11.2020, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην Πρόοδο του μαθήματος που τους αφορά.