Προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές των ειδικεύσεων Κλασικής Φιλολογίας και Βυζαντινής Φιλολογίας-Παλαιογραφίας


2o σεμιναριακό μάθημα “Μεθοδολογία της Έρευνας”
Διάλεξη του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τ.Ε.Φ. κ. Γεωργίου Τσομή

Σας παρακαλούμε να παρακολουθήσετε τη διάλεξη του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γεωργίου Τσομή, η οποία θα γίνει εξ αποστάσεως, μέσω Skype for Business, την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου και ώρα 9.00-12.00 π.μ.

Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι:

  • Αναζήτηση βιβλιογραφίας και πρωτογενούς υλικού (έντυπου ή/και ηλεκτρονικού).
  • Ζητήματα δεοντολογίας (αναγνώριση πνευματικών δικαιωμάτων) και λογοκλοπής (χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Turnitin για έλεγχο λογοκλοπής).
  • Παραθέματα, ενδοκειμενικές αναφορές ή υποσημειώσεις, σύνταξη βιβλιογραφίας.

Το μάθημα απευθύνεται στους φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ. “Κείμενα και Πολιτισμός” των ειδικεύσεων Κλασικής Φιλολογίας και Βυζαντινής Φιλολογίας-Παλαιογραφίας.

Θα μπορείτε να συνδεθείτε στη συνεδρία με τον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://meet.lync.com/duth/gtsomis/VL78FEJ5

Γραμματεία Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας