Σεμινάριο Μεθοδολογία της Έρευνας: Διάλεξη του Επίκουρου Καθηγητή του Τ.Ε.Φ. κ. Raimondo Tocci


3ο σεμιναριακό μάθημα “Μεθοδολογία της Έρευνας”

Διάλεξη του Επίκουρου Καθηγητή του Τ.Ε.Φ. κ. Raimondo Tocci

Σας παρακαλούμε να παρακολουθήσετε τη διάλεξη του Επίκουρου Καθηγητή κ. Raimondo Tocci, η οποία θα γίνει εξ αποστάσεως την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και ώρα 11.30-14.00.

Το μάθημα απευθύνεται στους φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ. “Κείμενα και Πολιτισμός” των ειδικεύσεων Κλασικής Φιλολογίας και Βυζαντινής Φιλολογίας-Παλαιογραφίας.

Θα μπορείτε να συνδεθείτε στη συνεδρία με τον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://meet.lync.com/duth/rtocci/UGSSOYJP

Γραμματεία Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας