ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021


Οι  φοιτητές/-τριες οι οποίοι/-ες αιτήθηκαν μετεγγραφή στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας παρακαλούνται να αποστείλουν τα δικαιολογητικά που δεσμεύτηκαν στην ηλεκτρονική αίτησή τους για μετεγγραφή, προκειμένου να ελεγχθούν από το Τμήμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (secr@helit.duth.gr) από τις 10/12/2020 έως τις 14/12/2020.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος