Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος-6ο Colloquium Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας


Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. «Κείμενα και Πολιτισμός», καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες και οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, εφόσον το επιθυμούν, να συμμετάσχουν με σύντομη ανακοίνωση στο 6ο Colloquium Μεταπτυ­χιακών Φοιτητών, Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, που θα λάβει χώρα –διαδικτυακά– κατά το διήμερο Παρασκευή 12 & Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021.

Προκειμένου να καταρτιστεί το Πρόγραμμα του ανωτέρω Colloquium, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το αργότερο μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2021 α) αίτηση συμμετοχής με τα στοιχεία τους, β) το θέμα (τον τίτλο) της ανακοίνωσής τους, καθώς και γ) σύντομη περίληψή της στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κείμενα και Πολιτισμός» texts-culture@helit.duth.gr, με κοινοποίηση στον συντονιστή του Colloquium για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, κ. Γρηγόριο Παπαγιάννη, Καθηγητή Βυζαντινής Φιλολογίας, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gpapagia@helit.duth.gr .

Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Κείμενα και Πολιτισμός”