ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-2021


Η Συνέλευση του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ., στην υπ’ αριθμ. 5/09-12-2020 συνεδρίασή της, διαπίστωσε την αδυναμία πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Τμήματος σε φορείς, στο πλαίσιο του μαθήματος ΠΑ551, κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν. Οι φορείς που θα μπορούσαν να απασχολήσουν τους φοιτητές του Τμήματος στον νομό Ροδόπης, αλλά και σε νομούς μόνιμης κατοικίας των φοιτητών, δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στο αίτημα του Τμήματος και να δεχθούν φοιτητές για Πρακτική Άσκηση λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που και εκείνοι αντιμετωπίζουν.
Για την αξιολόγηση των τεταρτοετών φοιτητών που παρακολουθούν το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ551) κατά το τρέχον εξάμηνο θα ισχύσει ό,τι ίσχυσε και στο περσινό εαρινό εξάμηνο, δηλ. οι φοιτητές θα αξιολογηθούν με βάση την παρακολούθηση των σεμιναρίων της Πρακτικής Άσκησης και τη γραπτή εργασία που θα εκπονήσουν σε ένα από αυτά.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος