ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 22/12/2020 ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ


Ανακοίνωση ορκωμοσίας Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας.( Τελευταία ανανέωση στις 16-12-2020)pdf

Υπεύθυνη δήλωση για ορκωμοσία

Αίτηση συμμετοχής στην εξ αποστάσεως ορκωμοσία

Οδηγίες για εξ’ αποστάσεως oρκωμοσία με την εφαρμογή zoom