Ενημέρωση: Εκπόνηση εργασιών & αξιοποίηση της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Φ.-Δ.Π.Θ. 21 Δεκεμβρίου @ 11:00 πμ – 1:00 μμ


Αξιοποίηση της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας και των ηλεκτρονικών πηγών που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δ.Π.Θ. για την εκπόνηση εργασιών

21 Δεκεμβρίου @ 11:00 πμ – 1:00 μμ

Σας προσκαλούμε στην ενημέρωση σχετικά με την αξιοποίηση της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας και των ηλεκτρονικών πηγών, που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δ.Π.Θ., για την εκπόνηση εργασιών στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Β΄ και Γ΄ Κύκλος Σπουδών) του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας.

Η ενημέρωση θα γίνει διαδικτυακά, μέσω Skype For Business, τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11.00 πμ-1.00μμ.

Οι ομιλητές κ. Αριλιά Σπάρταλη και κ. Πασχάλης Κατσίκας, μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του Τ.Ε.Φ.-Δ.Π.Θ., θα απαντήσουν σε απορίες σας και θα προτείνουν λύσεις σε προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίσετε στην προσπάθειά σας να χρησιμοποιήσετε τη Βιβλιοθήκη κατά την εκπόνηση εργασιών.

Θα μπορείτε να συνδεθείτε στη συνεδρία με τον ακόλουθο “σύνδεσμο”:

https://meet.lync.com/duth/mtziatzi/7FLCHVXD

Γραμματεία Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας