ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΥΛΦ173


Ανακοινώνεται στους φοιτητές πως το μάθημα ΥΛΦ173 (Έπος, Βεργιλίου Αινειάδα) αναβάλλεται τη Δευτέρα 21/12/2020 και ώρα 11:30-14:00 λόγω σοβαρών προσωπικών λόγων του διδάσκοντα κ. Γεώργιου Παρασκευιώτη.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος